Treningslokalet i Røahellinga 22 (inngang Fossekallen barnehage).

Dans     Pantomime     Improvisasjonsarbeid
Innlevelse i eventyr og diktning     Uttrykk i kropp og stemme.

Leder og instruktør: Frøydis Alvær. ( ) og ( www.froydis.net )


Fra arbeid med Lilla

Lilla
Ungdomsgruppen øver inn dette stykket av Jon Fosse, instruktør etter jul har vært Ella Gyri Groven. Vi kan ønske velkommen til forestillinger i øvelseslokalet Lørdag 2. april kl. 17.oo og kl. 19.oo Og søndag 3. april, samme tider. Helgen etter blir det forestilling på Det Åpne Teater.

Vi ble i fjor tatt ut til å være med i prosjektet DUS - Den unge scenen. 20 profesjonelle teatre har "adoptert" hver sine 5 ungdomsgrupper og bestilt nyskrevet dramatikk fra kjente dramatikere. Dette samarbeidet vil resultere i festivaler regionalt og nasjonalt i løpet av våren 2005, der vi altså skal fremføre Lilla, som vi har valgt. ( Les mer på: www.dus.as )


Fra Dynnkongens datter på Sammfunnshus Vest 17. april
Se flere bilder!

Dynnkongens datter
I anledning H. C. Andersens 200-års jubileum har vi dramatisert dette mangfoldige eventyret, fylt av livskamp, magi og humor. Vi følger storkene på stadig reise mellom Egyptens og vikingenes verden.
Det blir forestillinger på Samfunnshus Vest (Røa) Lørdag 16. april, kl. 13 og kl. 15. og Søndag 17. april, kl. 17 og kl. 19.
De 24 skuespillerne er mellom 7 og 15 år.
Manus og regi: Frøydis Alvær
Koreografi, assistanse: Jannicke Teige
Nå skal forestillingen spilles på Huseby og Voksen skole, og 29.april på Samfunnshus Vest, i Wergelandakademiets regi, kl. 19.

 

TEATERVERKSTEDET for barn og unge vokste fram på Røa som nabolagsteater tidlig på 80-tallet, og rekrutterte etter hvert deltagere fra store deler av Oslo. Noen har vært med i årevis, fra 5 år til voksen alder, andre har gått et år eller to. Tilveksten har skjedd gjennom kjennskap og vennskap, uten annonsering eller noen form for audition. Siden 1983 har Teaterverkstedet mottatt støtte fra Oslo kommune.


Hvert år har Teaterverkstedet gitt store offentlige forestillinger:

1988 - Black Box Teater på Aker Brygge: Verdenserobreren
Om Alaxander den Store's erobringstokt - og Yrsa, som fulgte i hærens spor og fant et annerledes land. 66 barn var med. Dramaet hadde vi arbeidet fram selv, gjennom improvisasjoner på historier og myter omkring denne Alexander.

1989 - Black Box: Guder mot troll av is og ild
78 barn ga liv til den norrøne gudeverden.

1990 - Black Box: Coras valg
Etter den greske Demeter-myten.

1991 - Black Box: Slamprinsessen
Bygget på H.C.Andersens Dyndkongens datter og egyptisk mytologi. Det året gikk det 120 barn på Teaterverkstedet og vi spilte forestillingen med to alternerende ensembler.

1993 - Black Box: Lurvehette
Etter folkeeventyret til Asbjørnsen og Moe.

1993 - Black Box: Irreparabile Tempus
Ungdomsgruppen reiste på turne til Tangen og Eidsvoll i anledning Wergelands-dagen med denne farsen om Moster Mote og Faster Tid's herjing med menneskene.

1994 - Black Box: Svinedrengen og Den stygge andungen
Etter H.C. Andersen.

1995 - Black Box - og turne:
I anledning Ingeborg Refling Hagens 100 års-jubileum fremførte vi i dramatisk form det store diktet Trondhjemsveien og spilte Odins mjød etter myten om Suttung.

1996 - Black Box: Balderspillet
Bygget på norrøn mytologi.

1996 - Røa Samfunnshus:
Dronning Vasti av Ingeborg Refling Hagen. Thabita av Henrik Wergeland.

1997 - Røa Samfunnshus: Perler og Svin
To eventyrforestillinger.

1998 - Black Box: Snedronningen
Etter H.C. Andersen.

1999 - Black Box: Den rettferdige mynten
Etter et norsk folkeeventyr.

2000 - På bibliotek og skoler: Jakten på 1000 års-stedet
Et historisk-geografisk spill om Røa-området fra steinaldertid, via vikingtid, kristning, middelalder med svartedauen, innvandring fra Finland, den første almue-undervisning, Peder Anker på Bogstad gård og kladd til grunnloven, mølledrift og industri langs Lysakerelva…frem til vår egen tid - et drama bygget på grundig research og førstehånds kjennskap til bydelen!

2001 - Black Box: Han som erobret verden
En ny versjon av spillet om Alexander den Store, denne gang med mye kamptrening og dans.

2002 - Black Box: Lurvehette
Med to alternerende ensembler - og intens heksedans til Piazzollas musikk.


2003 - Black Box: Svanhild og den stygge andungen
H.C.Andersens eventyr med en rammefortelling om mobbeofferet Svanhild, improvisert frem av barna.

2003 - Black Box: Romeo og Julie
Shakespeares drama, med dans og fekting fremført av ungdommer i alder 13 - 16 år.

2004 - Røa Samfunnshus og skoleturne: Balders drøm
Bygget på norrøn mytologi.
Som denne oversikten viser arbeider Teaterverkstedet med eventyr, mytefortellinger og tekster som krever mye. De fleste av forestillingene er blitt til i en vekselvirkning mellom stoffet og barnas egen innlevelse og fantasi. Som forfatter sørger jeg for struktur og dramatisk nerve i sluttfasen, men barna har vært med i skapelsesprosessen, og tar ansvar for hver sin del av helheten. Flere av de dramatiske tekstene har oppnådd kulturrådstøtte. Også bevegelser, musikkvalg og massescener blir til ut fra impulser fra barna.

Jeg har utdannelse som teaterpedagog, og har vært med som skuespiller og instruktør på Suttungteatret i Ingeborg Refling Hagens tid. Dessuten var jeg i syv år instruktør hos Elisabeth Gording, som grunnla den første teaterskolen for barn i Oslo. Ellers er jeg barne- og ungdomsbokforfatter med 13 utgitte bøker. ( www.froydis.net ) De to bøkene med tekster for barneteater er utsolgt fra forlaget, men kan skaffes ved direkte henvendelse, det gjelder også ikke-utgitte tekster: frydisalv@yahoo.no.